درمان آنلاین

درمان آنلاین


درمان آنلاین و از راه دور خدمات توانبخشی آنلاین را به آن دسته از عزیزانی که دسترسی به مراکز توانبخشی ندارند، ارائه می دهد.

درمان در منزل

درمان در منزل


درمان در منزل توسط متخصصان ما در منزل برای آن دسته از عزیزانی که به هز دلیل امکان مراجعه حضوری را ندارند، ارائه می شود.

درمان حضوری در کلینیک

درمان حضوری در کلینیک


خدمات کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، روانشناسی ، فیزیوتراپی ، شنوایی سنجی و … در کلینیک های توانبخشی ارائه می شود.

درمان پروازی

درمان پروازی


اعزام‌ تیم متخصصین‌ توانبخشی‌ با‌ همراهی اقای بنی اسدی
به سایر شهر ها و‌
استان ها

فهرست