درمان آنلاین

درمان آنلاین


درمان آنلاین و از راه دور خدمات توانبخشی آنلاین را به آن دسته از عزیزانی که دسترسی به مراکز توانبخشی ندارند، ارائه می دهد.

درمان در منزل

درمان در منزل


کاردرمانی در منزل و گفتاردرمانی در منزل برای آن دسته از عزیزانی که به هر دلیل امکان مراجعه حضوری را ندارند، ارائه می شود.

درمان حضوری در کلینیک

درمان حضوری در کلینیک


خدمات کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، روانشناسی ، فیزیوتراپی ، شنوایی سنجی و … در کلینیک های توانبخشی ارائه می شود.

درمان پروازی

درمان پروازی


اعزام‌ تیم متخصصین‌ توانبخشی‌ با‌ همراهی اقای بنی اسدی
به سایر شهر ها و‌
استان ها

فهرست